Gemmoterapie eshop

Zentrichova apatyka-léčivá síla přírody

Kittlova mast-Severočeský Faust

Kittlova mast

Kittlova mast-Severočeský Faust

Ke každému kraji se váže nějaká ta pověst, tradice, pověra. Díky pečlivé práci mnoha sběratelů těchto starých vyprávění se až do dnešních dní dochovaly povídačky, kterými si naši předkové krátili dlouhé zimní večery, povídalo se i při domácí práci a i pro děti to mělo nesmírný význam, protože v každé „poudačce“ byl reálný základ, trošku se to přibarvilo a přikořenilo a na závěr se přidalo nějaké to poučení. Tak vzniklo mnoho pověstí v celých Čechách i na Moravě. Severní Čechy jsou ale v něčem proti jiným krajům přece jen v něčem výjimečné.

Nikde jinde nemají svého Fausta, natož, aby dosáhl někdo takového věhlasu. Ale začněme od začátku.

Bylo, nebylo…

Nejznámější postavou Jizerských hor byl bezpochyby léčitel, čaroděj, doktor Jan Josef Elleazar Kittel. Věhlas dosáhl do celých Čech a říkalo se, že „tomu už ani Kytl nepomůže“ u nejtěžších případů nemocí. Jednou z prvních písemných zmínek o Kittlově umění léčit je zápisek císaře Josefa II. V cestovním zápisníku k 15.9.1779 (Český lid VII. 1898, str. 166): „Od Šumperka přehlédne se celá krajina na vše strany, také jest zde proslulý doktor, který jest velmi stár, ale výtečně prý nemocné hojí a léčí.

Celý rod Kittelů byl známý svým léčitelským uměním. Pradědeček ranhojič Kašpar Kittel (používal i tvar jména Kytl, Khűtl, Kietel) přišel do severních Čech v roce 1648. Otec Jana Josefa, Melichar, ačkoliv byl vesnický zámečník, měl také léčitelské schopnosti a znalosti. Kašpar i Melichar Kittlovi žili ve vesničce Šumburk, která se nyní jmenuje Krásná a rozkládá se na pomezí mezi německy a česky hovořícími obyvateli Jizerských hor.

Melicharův syn Jan Josef Kittel se narodil počátkem roku 1704. Z celé rodiny si získal největší léčitelský věhlas. Svému umění se učil od svého otce, který ho brával s sebou za pacienty. Otec ho učil a předával mu své zkušenosti i se sběrem a užíváním léčivých rostlin, napravováním zlomenin a vykloubenin. O synkových schopnostech už od dětství říkávali lidé, že budou neméně tak dobré, jako jeho otce. Zdá se však, že žák předčil svého učitele. Ovšem kromě znalostí a zkušeností mu otec předal i „rodinné stříbro“ a to byla mast.

 

Kittlově masti se dříve říkávalo „zámečnická“ a podrobně se o ní zmíníme ještě v dalších článcích. Jan Josef si své znalosti stále doplňoval a prohluboval samostudiem lékařských knih. Přestože nevystudoval žádnou lékařskou univerzitu v Čechách ani v Evropě, lidé mu říkali „doktor“.

Možná toto oslovení vzniklo tím, že Jan Josef Kittel za svůj podpis připojoval občas titul chirurgus. Tento titul mu udělilo krajské grémium ranhojičů v Mladé Boleslavi: ATTESTAT INCORPORATIONIS ET APPROBATIONIS. Jan Josef Kittel, chirurgus, ke studiu využíval i kostru kostlivce, což bylo na tu dobu nezvyklá věc. Mezi knihy, ze kterých čerpal odborné informace, patřila i slavná kniha doktora Fausta : MAGA NATURALIS ET INNATURALIS. Doktor Kittel se v ní i mnoha dalších knihách snažil nalézt, tak jako mnoho učenců a badatelů před ním i po něm, elixír života, navracející lidem zdraví.

Podle pověsti prý Kittel vlastnil čarodějnou knihu, kterou před smrtí zakopal v blízkosti své roubenky zvané BURK č.p. 10.

Bylinářka Hanka Parmová

  Cena nákupu: 0

Kontakt

Jméno: ZENTRICHOVA APATYKA,s.r.o.
Mobil: +420604475351
Mail: k.parma@seznam.cz

Registrace
Akce a novinky
E-mail: